Pressemitteilung

20.3.2020 - Pressemitteilung (Tschechisch)

Skupina DOpla, evropský leader v odvětví obalů pro jednorázové použití a potravinářský průmysl, dnes zahajuje komunikační kampaň s cílem zvýšit povědomost svých zákazníků z řad řetězců, spotřebitelů a zákonodárců ohledně důležitosti výrobků jednorázového použití pro zdraví z hlediska hygieny a potravinářské bezpečnosti. Výrobky musí být samozřejmě vyrobeny z recyklovaných nebo kompostovatelných, tj. udržitelných materiálů.

Jednorázové obaly chrání naše zdraví.

Nyní je čas znovu objevit skutečné hodnoty těchto výrobků: nádobí pro jednorázové použití pomáhá udržovat lépe než jiná řešení hygienu a bezpečnost potravin a nápojů. Tato složitá doba potvrzuje význam těchto jednorázových produktů, které jednoduše v nedávné minulosti vykonávaly. Dnes se opět hygiena potravin stává dramaticky aktuální.

Nastal čas zodpovědného jednání. Na úrovni nás spotřebitelů je nutno používat výrobky zodpovědně a současně řádně postupovat při jejich likvidaci. Na úrovni zákonodárců je nyní třeba náležitě zohlednit zdravotní hodnoty výrobků pro jednorázové použití, jejichž výroba a používání je nyní výrazně omezováno.

Skupina DOpla se jako výrobce obalů zabývá inovací, výzkumem, výběrem a přijímáním nových, udržitelných a ekologicky šetrných materiálů. Pokračovat v této práci znamená nabízet praktická a pohodlná řešení pro konzumaci jídel a nápojů za všech okolností.