Whistleblowing

Whistleblowing

Děje se v naší společnosti něco špatného? Necítí se někdo v kolektivu dobře? Je něco jiného, na co chcete upozornit vedení společnosti?
Díky oznamovacímu formuláři můžete oslovit ředitele nebo kompetentní osoby jednotlivých oddělení. Oznámení můžete odeslat jako anonymní (výchozí volba) nebo můžete uvést své jméno - rozhodnutí je na vás. Děkujeme
Projekt Nenech to být (NNTB)

Projekt Nenech to být (NNTB)

Naše společnost je zapojena do projektu Nenech to být (NNTB). NNTB slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá tak našim zaměstnancům nebo obchodním partnerům s řešením různých problémů, nebo i s předáním dobrých nápadů na zlepšení.

Jak funguje NNTB?
Vaši zprávu obdrží vedení společnosti nebo odpovědná osoba vybraného oddělení a následně se můžeme záležitostí společně zabývat. Výhodou NNTB je, že si nemusíte vytvářet žádný účet. I tak budeme moci na Váš anonymní podnět odpovědět a aktivně jej řešit.
Oznamovací formulář

Oznamovací formulář

Jak poslat oznámení?
Podněty nám můžete zaslat přes internetový prohlížeč prostřednictvím tohoto formuláře.
Ke komunikaci s námi můžete použít také mobilní aplikaci dostupnou na Google Play a Apple App Store. Přístupový kód pro odeslání podnětu v mobilní aplikaci je: pappackaging

Jak oznámení zkontrolovat?
Po odeslání formuláře si nezapomeňte uložit/poznamenat 16-místný klíč, díky kterému se budete moci k Vašemu oznámení vrátit (prověřit naše odpovědi, případně na ně dále reagovat). Oznámení můžete zkontrolovat obdobným způsobem jako v případě předchozího vytvoření upozornění (viz výše - přes internetový prohlížeč nebo v mobilní aplikaci). V nabídce jen vyberte správnou volbu (Zkontrolovat upozornění) a zadejte 16-místný klíč Vašeho upozornění.
Externí oznamovací systém

Externí oznamovací systém

Infromujeme o možnosti podání oznámení na Ministerstvo spravedlnosti prostřednistvím tohoto formuláře. Oznamovatel si může svobodně zvolit, který systém (interní nebo externí) pro podání oznámení zvolí.

Jaká je role Ministerstva spravedlnosti?
Ministerstvo spravedlnosti má postavení externího oznamovacího systému, tedy zejména přijímá a posuzuje oznámení a poskytuje metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů. Více informací na internetových stránkách oznamovatel.justice.cz provozovaných Ministerstvem spravedlnosti.