Koncept 3R

Koncept 3R

Reduce, Reuse, Recycle

Hrdě se hlásíme k myšlence 3R zaměřené na snižování dopadu lidských aktivit na životní prostředí. Společně tyto tři kroky pomáhají snižovat množství odpadu a zlepšovat udržitelnost našich životních návyků. Když my, naši obchodní partneři i zákazníci přispějí malým úsilím, může to mít velký dopad na ochranu našeho životního prostředí. Pojďme si podrobněji vysvětlit jednotlivé části konceptu 3R i to, jak do něj naše společnost přispívá.

Reduce

Reduce

Všichni by měli přemýšlet o tom, co skutečně potřebují, a vyhýbat se zbytečným nákupům nebo nadměrné spotřebě. Reduce znamená snižovat množství odpadu, který produkujeme, a zároveň minimalizovat spotřebu zdrojů. Cílem naší společnosti je tedy předcházet vzniku odpadu a omezit potřebu nových materiálů. Do našeho sortimentu jsme zařadili opakovaně použitelné výrobky, abychom naše zákazníky přiměli k nákupu odolnějších produktů, které budou sloužit déle. Minimalizujeme balení. Naše výrobky balíme do ekologicky šetrných a recyklovatelných obalů. Snižujeme spotřebu nových výrobních materiálů. Výrobky navrhujeme tak, aby byly co nejlehčí (při zachování zákazníkem požadované odolnosti), což vede k ochraně přírodních zdrojů a snižování ekologické stopy. Neustálou optimalizací výrobních procesů dosahujeme vyšší energetické efektivity - snižujeme spotřebu energií a vody. Pečlivě plánujeme nákupy a spotřebu materiálů, abychom nimimalizovali jejich plýtvání. Snižujeme množství odpadu. Méně odpadu znamená menší tlak na skládky a recyklační systémy. Implementace konceptu Reduce vyžaduje uvědomělost a změnu každodenních návyků, ale dlouhodobě přináší výhody pro nás i pro životní prostředí.
Reuse

Reuse

Reuse znamená opětovné použití věcí místo jejich vyhození po prvním použití. Naším cílem je prodloužit životnost výrobků. Snížit množství odpadu tím, že nabídneme nové způsoby, jak naše výrobky využít. Jako alternativu k jednorázovým výrobkům nabízíme výrobky, které mohou naši zákazníci používat opakovaně - sortiment Reuse. Vyvinuli jsme a neustále rozšiřujeme řadu plastových výrobků (vyrobených z polystyrenu nebo polypropylenu) určených pro opakované použití. Jejich materiálové složení a omyvatelnost umožňují vícenásobné obrátky a cykly použití ke stejnému účelu, ke kterému byly původně vyrobené. Předpokládanou životnost našich Reuse výrobků dokládáme požadavky evropské legislativy, české legislativy i požadavky norem odolnosti při používání (migrace látek do potravin, mechanická odolnost v myčce/v mikrovlnné troubě, apod.). Opakovaným použitím našich výrobků se snižuje množství odpadu, který končí na skládkách. Prodlužování životnosti našich výrobků znamená menší potřebu nových materiálů a energie pro výrobu. Implementace konceptu Reuse vyžaduje kreativitu a ochotu hledat nové způsoby využití věcí, ale má významné pozitivní dopady na životní prostředí i na peněženku našich zákazníků.
Recycle

Recycle

Recyklace znamená proces přeměny odpadu na nové materiály a produkty. Naším cílem je snížit množství odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách, a omezit využívání nových přírodních zdrojů. Analyzujeme druhy a množství odpadu vznikajícího během výrobního procesu. Díky tomu provozujeme efektivní systém třídění odpadu. Vzděláváme zaměstnance a informujeme zákazníky o významu recyklace, a o tom, co lze recyklovat a jak správně třídit. Což je základním krokem pro efektivní recyklaci. Dlouhodobě uplatňujeme vnitřní recyklaci - tzn. recyklujeme materiály přímo v rámci podniku. Zbytky plastů meleme, regranulujeme a znovu používáme při výrobě nových plastových výrobků. Podporujeme externí recyklaci - jsme klienty systému sběru a recyklace obalových odpadů EKO-KOM. Respektujeme evropská i lokální doporučení týkající se návrhů výrobků a obalů pro oběhové hospodářství. Recyklace je klíčovým prvkem udržitelného hospodaření s odpady a přispívá k ochraně životního prostředí. Správným tříděním a recyklací můžeme každý přispět k udržitelnější budoucnosti. Věříme, že správně implementované recyklační programy mohou výrazně snížit naši ekologickou stopu a zlepšit naši firemní image jako odpovědné a udržitelné společnosti.
Naše opakovaně použitelné výrobky

Naše opakovaně použitelné výrobky


Objevte více