Náš příběh

Náš příběh

Počátky společnosti

Počátky firemní historie sahají až do roku 1844, kdy Vojtěch Scheinost založil společně s Bernardem Fürthem sirkárnu známou jako SOLO Sušice. Za pravý start ale můžeme počítat až rok 1933. V Sušici totiž tehdy byla zahájena pokusná výroba s deseti zaměstnanci, kteří vyráběli kelímky na marmeládu, misky pro aspiky a kulaté krabice. Právě tehdy závod dostal nové označení „PAP“ odvozené od papíru a papírenské výroby.

Novinka mezi obaly

Jak si ve 30. letech na nový způsob balení zvykali koncoví zákazníci? Zprvu nebylo snadné na trhu s novinkou prorazit. K papírovým obalům nebyla v prodejnách důvěra, protože se do té doby potraviny balily výlučně do obalů skleněných, plechových, případně do dřevěných bedýnek. Po krátkém čase se ale ukázalo, že papírové nádobky lidé přijímají stále příznivěji a že jsou vlastně dávno hledaným obalem pro dávkování potravin i pro jednorázovou potřebu.

Poválečný rozmach

Po II. světové válce byl PAP znárodněn a začleněn do Západočeských papíren. To ale neznamenalo stagnaci – naopak. Po válce se konstruktérům z PAPu dařilo a „strojový park“ postupně rozšiřovali. V průběhu 70. a 80. let stroje přibývaly, a tak firma dokázala dodávat kelímky a další potravinářské nádoby nejrůznějších tvarů – včetně barevného potisku. Namáhavou manufakturní práci tak vystřídala efektivnější automatizace v podobě nových strojů.

Od revoluce až dodnes

V roce 1990 se závod osamostatnil a vznikl samostatný státní podnik PAP Sušice. V následujícím roce jsme potom zahájili výrobu pohárků a kelímků z kartonu laminovaného polyetylenem. Zároveň jsme podstatně rozšířili sortiment výrobků z polystyrénu a nabídku doplnili o výrobky z polypropylenu. Rozmach pro další výrobu znamenaly také nové stroje, které zajistily ještě dokonalejší potisk přímo na hotové kelímky. A s postupným rozšiřováním přibývalo zakázek na českém i zahraničním trhu…

Za významnou událost považujeme vstup silných strategických partnerů. Koncem roku 1999 získala italská společnost GIO´STYLE MONOUSO S. p. A. celkem 86,3% podíl akcií, a tak i majoritní podíl v řízení společnosti. PAP vlastnila do roku 2006. Tento rok totiž nastala další zásadní událost ve změně vlastnické struktury – naše společnost se dostala do vlastnictví italské firmy DOpla S.p.A.

Se vstupem italských partnerů odstartovala nová éra závodu. Výrazně jsme rozšířili sortiment výrobků na jednorázové použití. V průběhu dalších let jsme neustále doplňovali závod o nové, modernější stroje, které umožnily rychlejší a efektivnější výrobu. Konec tohoto desetiletí potom provázelo dokončení nové výrobní haly a nových výrobních linek. Díky tomu se roční výrobní kapacita pohárků zvýšila na 1,5 mld. kusů.

Další směřování

V poslední době se společnost soustředí především na výrobu z buničiny. Talíře, misky nebo například hranaté vaničky z buničiny jsou totiž biologicky rozložitelné, a tak vlastně ideální na jednorázové použití. Od roku 2015 PAP Packaging disponuje vlastními linkami na výrobky z buničiny. V blízké budoucnosti se chceme dostat až na 8 vlastních výrobních linek.

I v novém tisíciletí je pro nás klíčová investice do modernizace zázemí a strojů. Zaměřujeme se také na automatizaci, která do výroby přinese vyšší efektivitu. Co to znamená pro naše zákazníky? Jejich objednávku dokážeme odbavit rychleji a bezchybně.

Naše výrobky

Naše výrobky


Objevte více