Systém kvality

Systém kvality

Prohlášení

Podnik, který dlouhodobě úspěšně zaujímá vysoké pozice jak ve svém postavení na trhu, tak také svými výsledky, může této pozice docílit skoro vždy prostřednictvím široce rozvinuté jakostní práce. Přitom pojmu kvalita je nutno rozumět nejen ve smyslu kvality produktu, ale také ve smyslu kvality podnikových procesů.

Klademe důraz na:

Kvalita

Kvalita

K zajištění vysoké kvality našich produktů jsme zavedli systémovou certifikaci BRCGS. Certifikace BRCGS patří mezi tzv. GFSI (The Global Food Safety Initiative) schválené certifikační systémy. BRCGS standard stanovuje vysoké požadavky na implementaci systému řízení bezpečnosti a kvality našich výrobků. Od roku 2018 jsme pravidelně certifikováni autorizovanou certifikační společností Lloyd's Register. Aktuální certifikát je vydán vždy v březnu a jeho platnost je 12 měsíců.
Cílem našeho QMS je neustálé zlepšování produktů a činností. Toho dosahujeme prostřednictvím a díky odborně vyškoleným, cílově orientovaným zaměstnancům, kteří nesou za svoji dennodenní práci zodpovědnost. Náš QMS systém prověřujeme interními audity napříč našimi procesy a dvakrát za rok děláme prověrku QMS s následným auditem společností Lloyd's Register.
Jasná je naše orientace na zákazníka, při níž hlavními kritérii jsou především kvalita, dodací čas a poskytování všestranného servisu, který začíná návrhem nového výrobku našimi techniky a končí dodáním hotového produktu až k odběrateli.
Sociální a environmentální udržitelnost

Sociální a environmentální udržitelnost

Stali jsme se členem společnosti Sedex a připojili se k této přední světové organizaci v jejím nejnovějším závazku k sociální a environmentální udržitelnosti. Snažíme se být odpovědným podnikem a řídit své provozy a dodavatelský řetězec způsobem, který chrání zaměstnance, komunity a životní prostředí.
Technologie a služby společnosti Sedex pomáhají naší společnosti získávat zdroje odpovědněji. Poskytovaná platforma a řešení nám dávají k dispozici praktické nástroje, analýzu dat a obchodní poznatky potřebné k etickému jednání, udržitelnému získávání zdrojů a spolupráci s dodavateli s cílem chránit lidi a životní prostředí.
Naši obchodní partneři, kteří jsou zároveň členy organizace Sedex, mají k údajům z našeho auditu otevřený přístup přímo na stránkách Sedex. Partnerům, kteří nejsou členy organizace Sedex, rádi poskytneme úplnou závěrečnou zprávu z auditu na vyžádání.
Bezpečnost

Bezpečnost

Jako člen potravinového řetězce vyrábějící obaly a předměty přicházející do styku s potravinami ručíme za bezpečnost našich výrobků. Dodržujeme platnou legislativu EU i národní legislativu ČR, jež představují především Nařízení EP a Rady(ES) 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, nařízení Komise(ES) 2023 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami a zákon 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví. Za tímto účelem máme vypracovány interní hygienické směrnice a plán HACCP jež je postaven na analýze rizik, která mohou nastat při realizaci našich výrobků. Opakovaně necháváme naše provozy a výrobky mikrobiologicky testovat akreditovanými laboratořemi včetně testování celkových a specifických migrací do simulantů potravin.
Ekologie a úspory

Ekologie a úspory

V našich procesech se snažíme být šetrní k životnímu prostředí. Také v této oblasti dodržujeme aktuální legislativu EU a ČR. Preventivními opatřeními, jež se zaměřují na prohlubování odborných znalostí a zvyšování uvědomění našich zaměstnanců předcházíme možným mimořádným situacím a poškozování životního prostředí. Vyvíjíme výrobky, které jsou energeticky a materiálově méně náročné, což se v konečném efektu projevuje nejen ve výrobních nákladech, ale i ve vlivu na životní prostředí. Část odpadů vzniklých při výrobě tvarováním recyklujeme v inline systémech, další část zpracováváme na nově instalovaném regranulačním zařízení. Dalším přínosem pro životní prostředí je náš přístup k efektivnímu balení výrobků, což se projevuje vyšším vytížením transportních prostředků a tudíž menší spotřebou pohonných hmot nutných k dodávání produktů.
Ke stažení