Plastová výroba

Plastová výroba

Výroba polystyrenových a polypropylenových kelímků a pohárků probíhá ve 3 výrobních fázích. A jakým způsobem tedy vznikne váš pohárek či kelímek?
Extruze

Extruze

V extruderu je polystyrenový nebo polypropylenový granulát vlivem tepla a smykového namáhání přiveden k plastifikaci. Tento materiál je potom vytlačován širokoštěrbinovou hlavou ve formě fólie. Ta se chladí systémem kalandrovacích válců, odtahuje se, řeže na stanovenou šířku a navíjí do rolí. K výrobě používáme jednošnekové stroje (extrudery) ústící do speciálně upravené vytlačovací hlavy. Do hlavy může ústit jeden nebo více extruderů. Podle počtu extruderů vznikne buď jednovrstvá, nebo vícevrstvá fólie. Teploty v extruderu při zpracování PS dosahují 180–220°, při zpracování PP se pohybují v rozmezí 220–260° podle tloušťky fólie a typu vytlačovacího stroje. Fólie vyrábíme v tloušťce 0,35–2,1 mm a v šířce 250–850 mm.
Tvarování (thermoforming)

Tvarování (thermoforming)

Na tvarovacích strojích je fólie ohřáta do kaučukovitého stavu (PS 130–140°, PP 150–155°C) a měkne. Pomocí tlakového vzduchu, podtlaku, přetvárníků a tvarovacího nástroje se fólie tvaruje do požadované podoby. Na strojích ILLIG, TFT a KIEFEL probíhá tvarování a sekání v jednom kombinovaném nástroji. Na strojích AV a AMUT probíhá tvarování a sekání ve dvou krocích. Hotové výrobky skládáme do roliček a balíme do kartonů.
Potisk

Potisk

Kvalitní, až 8barevný potisk realizujeme pomocí technologie suchého ofsetu na švýcarských strojích firmy Polytype. Přípravu individuálních potisků podle přání zákazníka zajišťuje vlastní grafické oddělení. Díky tomu zakázku odbavíme mnohem rychleji, než je tomu u firem, které využívají externí dodavatele. Naši grafici pracují s nejmodernější výpočetní technikou včetně programového vybavení. Pro jednotlivé projekty buď navrhnou jedinečné obalové řešení, nebo zpracují dodaná data do podoby tiskových fotopolymerních štočků.
Kelímky jsou v tiskovém stroji pomocí tlakového vzduchu a šnekového podavače nasazeny na tiskové kužely. Před vlastním potiskem dochází na základě elektrického výboje k úpravě povrchu (zvýšení povrchového napětí), a tím i ke zlepšení přilnavosti UV barvy. Potisk je realizován při rychlosti až 600 kelímků za minutu. Potištěné kelímky jsou na závěr vytvrzeny UV zářením a automaticky skládány do roliček.