Výroba z buničiny

Výroba z buničiny

Jak u nás vznikají talíře a misky z buničiny? Při přípravě suroviny pro výrobu tzv. nasávané kartonáže postupujeme způsobem obvyklým v papírenské výrobě.
Příprava suroviny

Příprava suroviny

Archová bělená buničina je rozvlákněna ve vodě na čerpatelnou suspensi. Takto připravená papírovina se po jednotlivých vsádkách zpracovává mletím na kuželovém mlýně, aby měla potřebné papírotvorné vlastnosti. Po mletí následuje ředění papíroviny na nízkou koncentraci vlákna (cca 3 g v 1 l vody), přidání potřebných funkčních aditiv a skladování v zásobních tancích.

Takto připravená papírovina putuje k jednotlivým tvarovacím strojům, které se skládají ze tří stanic.
Odvodnění a sušení

Odvodnění a sušení

V první stanici dochází k odvodnění na spodním nástroji s odvodňovacími síty, který se ponoří do vany s papírovinou. Za působení vakua se na těchto sítech vytvoří filtrační koláč – základ budoucího výrobku. Po vynoření následuje sušení prosáváním vzduchu. Odsátá voda z odvodnění se vrací zpět na přípravu papíroviny – recirkuluje se.
Zalisování

Zalisování

Budoucí výrobek je potom horním nástrojem přenesen do druhé stanice. Tam je zalisován ve vyhřívaných formách a po určitou dobu se suší při teplotě cca 180 °C za působení vakua.
Dosoušení

Dosoušení

Následuje přenos do třetí stanice, kde probíhá analogickým způsobem dosoušení výrobku, tentokrát už při nižší teplotě. Sušení v uzavřených formách výrobku dává přesný tvar a potřebnou tuhost.

Hotové výrobky poté skládáme na dopravníkový pás, balíme do obalové folie a balíčky vkládáme do krabic.